Putovat vstříc dobrodružství, nekonečnem, ku hvězdám...

Aktualismus citátový aneb trn v oku:
"Nejvíce štěstí není na lidských drahách, ale mimo ně... neviděno nebo zhrzeno..."
Jiří Karásek ze Lvovic - Smrt sábské královny (Zlatý triptych)

Chceš-li Maglaiz čísti, musíš jinam.


Raději vyhořet?

10. ledna 2018 v 12:22 | Maglaiz |  Pracovna
Burn-out syndrom jest věc velmi nebezpečná. Jelikož Maglaiz jest učitelkou, které burn-out syndrom hrozí permanentně, a zdejší povětří už zas tak moc nestimuluje k tomu, aby člověk šel po co nejdelší cestičce, než k onomu vyhoření dojde, přišla na jednu důležitou věc.
 

Proairesis po dvou měsících

2. března 2017 v 20:44 | Maglaiz |  Pracovna
Z temných koutů se ozval zlověstný démonický smích. A neustával. Naopak se čím dál víc přibližoval až nakonec se člověku zazdálo, že ten smích vychází přímo z jeho těla. Seznam se, drahý čtenáři, tohle je Kazimír. Tento tvoreček je prťavý, ale sakra mocný. Vlastně nemá jasné podoby, přesto ho každý z nás dobře zná. Je to takový ten pidihajzlík uvnitř, který sabotuje všechny dobré věci, které chceš udělat či říct tím, že aktivuje všechny tvoje negativní vlastnosti. A ještě je trochu přifoukne, aby to mělo ten správný dopad a vše, o co jsi se snažil, se rázem rozprsklo jako novoroční rachejtle. Žel takový ohňostroj v žádném případě není tak spektakulární a budící úžas. Z barev bolí oči a z nadšeného bum-ba-da-bumbum-uííí-prásk, jež tak krásně šimrá v celém těle, je nakonec ohlušující randál bitevní vřavy při plné ofenzívě, kdy je heslem "se štítem nebo na štítu". Tohle všechno umí Kazimír.

Co nám chybí?

29. ledna 2017 v 22:15 | Maglaiz |  S učitelem v hlavě
Milý čtenáři, učit se na učitele a být poté učitelem jsou věci, které se dosti ovlivňují, byť nyní to tak není vidět, jak by mělo, jelikož byrokracie je přece jen kůň vytrvalý a mnohdy jankovitý. Přesto bych zde chtěla otevřít prostor, v němž by se setkávaly každodenní problémy učitelů, studentů a odborníků a možná i vykrystalizovaly nějaké ty odpovědi, které by učitelování posunuly zase o kousíček blíže k ideálu. Dnes však předám "mluvící" polštářek tobě.

Kam dál

Reklama