Putovat vstříc dobrodružství, nekonečnem, ku hvězdám...

Aktualismus citátový aneb trn v oku:
"Nejvíce štěstí není na lidských drahách, ale mimo ně... neviděno nebo zhrzeno..."
Jiří Karásek ze Lvovic - Smrt sábské královny (Zlatý triptych)

Chceš-li Maglaiz čísti, musíš jinam.


Březen 2010

NADĚJE?

21. března 2010 v 16:54 | maglaiz |  Školní záznamy depresivních nálad
Ve stínu prastaré katedrály
Hrůzná stvoření v kostky hrály
Hrály o vládu nad světem
Však zahnáni světlem
nedozví se nikdy snad
na koho tento osud pad
Snad na ďábla či upíra
Muž z Nazareta zraky upírá
Upírá je k nebi v úctě posvátné
Ruce sepjaty,postavy malátné
Žadoní o milost pro duše lidské
Proklíná tradice světské
Láme kříže nad zkažeností
Blízko je mu ten,kdo se postí
Kdo čistý štít nese hrdě
a potírá zlo mečem tvrdě!