Putovat vstříc dobrodružství, nekonečnem, ku hvězdám...

Aktualismus citátový aneb trn v oku:
"Nejvíce štěstí není na lidských drahách, ale mimo ně... neviděno nebo zhrzeno..."
Jiří Karásek ze Lvovic - Smrt sábské královny (Zlatý triptych)

Chceš-li Maglaiz čísti, musíš jinam.


Říjen 2010

NESTÁLOST

27. října 2010 v 13:24 | maglaiz |  Květy močálu
Tato báseň byla zařazena do studentského sborníku Gymnázia Frýdlantu nad Ostravicí spolu s další básní Bouře čas a také přeřazena do sbírky Květy močálu, již soukromně považuji za vydavatelnou sbírku básní, jelikož se zcela kvalitativně liší od předešlé nepodařené prvotiny.

Dotyků pár
a vůně omamná
Zmizel svár
a slova klamná
Prázdno v mysli
Rty pálí
Slovo jestli
zní z dáli

Pochyby značí
špinavost citu
Krunýř račí
a šavle mýtu
Tělo v těle
Zbyla jen sůl
Věty zní směle
Jsi v plotě kůl

LYKANTROPIE

27. října 2010 v 13:20 | maglaiz |  Školní záznamy depresivních nálad

Luna zbarvena do krve
Zvíře s člověkem se rve
Kdo z nich zvítězí?
Když silné měsíce je volání

Vlčí oči a temný stín
Srdce se zmocnil divný splín
Krása noci a světla dost
Zvíře spálilo poslední most

Tělo již člověku nepatří
Hustou srst lidé uzří
Nešťastný osud trápí velice
Žalostné vytí do záře měsíce

Dejte mi růže

21. října 2010 v 19:23 | maglaiz |  Šustění
Narychlo spíchnutá krátká povídka. Zkrátka mne dnes osvítilo v hodině češtiny a, prosím pěkně, toto je výsledek. Snad je aspoň trochu pro Vás zajímavý.

Bouře čas

5. října 2010 v 19:56 | maglaiz |  Květy močálu
Báseň je vydána spolu s další poetickou hříčkou Nestálost ve studentském sborníku Gymnázia Frýdlantu nad Ostravicí a byla přeřazena do sbírky básní Květy močálu z důvodu kvalitativního.


La Femme Fatale zas
Boží hněv a zášť
zkrátila času vlas
Smrt odkládá plášť

Je bouře čas
Lidský život zachvěje se zas
Je bouře čas
Chvíle na úklid nás

Zas stud na schodech pad
Tělo v těle chtíčem spojeno
Zvráceností pln je sad
Dobro zlem poznamenáno

Je bouře čas
Lidský život zachvěje se zas
Je bouře čas
Chvíle na úklid nás

Zkaženost lidská
Provokace jasná to!
Po trestu vříská
Žití zvěře zhasnuto

Je bouře čas
Lidský život zachvěje se zas
Je bouře čas
Chvíle na úklid nás

Maska masku střídá
Mamon znova uctíván
Zas pokvetla nám bída
Ryzí cit vláčen a proklínán

Je bouře čas
Lidský život zachvěje se zas
Je bouře čas
Chvíle na úklid nás

Spoutání

5. října 2010 v 19:48 | maglaiz |  Školní záznamy depresivních nálad
Z temného kouta
Zlé oči na mne civí
Na rukou pouta
Hrozně se diví

Ha! Ty ošklivá obludo!
Ty přízraku nepříjemný
Nevřískej, že je ti mdlo
Máš na rukou provazec jemný

Otravuješ mysl mou
Načils dobrou náladu
Teď okusíš pomstu mou!
Já žádám náhradu!

Nezkřehotej, že nic nemáš,
žes chud jak myš
Že co nemáš, nevydáš
Víš co chci, ty to víš!

Chci zpět mou múzu
a náladu k tomu
Nech si tu svou lúzu
Sic hodím Tě do hrobu!